Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13790 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 15654 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 26948 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 4. Hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 8640 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 5. Hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 9653 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 6. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 12043 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)


 7. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 13312 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)


 8. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 24385 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal personer (14)


 9. Ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 15196 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 10. Ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 16559 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 11. Ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 15445 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 12. Ekonomisk standard efter tid, område, utbildningsnivå och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 17665 Uppdaterad: 2019-09-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial uybildning, Lång eftergymnasial utbildning, Samtliga (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Ekonomisk standard efter tid, område, vistelsetid i Sverige och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 25216 Uppdaterad: 2019-09-06

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-15 år, ..., Hela befolkningen (9)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 31757 Uppdaterad: 2019-05-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Förvärvsinkomst, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 15. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 9627 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 16. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 10817 Uppdaterad: 2019-05-07

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 17. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 17244 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 18. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 20301 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 19. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 17205 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 20. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, utbildningsnivå och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 21568 Uppdaterad: 2019-09-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial uybildning, Lång eftergymnasial utbildning, Samtliga (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 21. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, vistelsetid i Sverige och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 35895 Uppdaterad: 2019-09-09

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-15 år, ..., Hela befolkningen (9)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)