Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 19816 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, område, byggnadsår och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 63429 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Total (12)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 3. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 22699 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 4. Disponibel inkomst efter tid, område, byggnadsår och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 72520 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: -1931, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Total (12)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 5. Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 37990 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 6. Hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 11757 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 7. Hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 13146 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 8. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 18111 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)


 9. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 20431 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)


 10. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 36916 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal personer (14)


 11. Ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 22689 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 12. Ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 24970 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 13. Ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 23099 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 14. Ekonomisk standard efter tid, område, utbildningsnivå och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26904 Uppdaterad: 2021-06-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial uybildning, Lång eftergymnasial utbildning, Samtliga (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 15. Ekonomisk standard efter tid, område, vistelsetid i Sverige och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 38397 Uppdaterad: 2021-06-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-15 år, ..., Hela befolkningen (9)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 16. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 36450 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Förvärvsinkomst, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 17. Förvärvsinkomst för befolkningen efter inkomstgrupp, tid, område, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 381370 Uppdaterad: 2021-08-19

  1. inkomstgrupp: Samtliga personer med förvärvsinkomst, Samtliga personer med deklarationsplikt, (2)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. tabelluppgift: Förvärvsinkomst, tkr, Antal personer, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. ålder: Totalt 16 år eller äldre, Totalt 16-74 år, Totalt 20-64 år, Totalt 30-64 år, ..., Totalt 80 år eller äldre (6)


 18. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 13367 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 19. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 15013 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 20. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26470 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 21. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 31606 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 22. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26407 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 23. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, utbildningsnivå och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 33005 Uppdaterad: 2021-06-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial uybildning, Lång eftergymnasial utbildning, Samtliga (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 24. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, vistelsetid i Sverige och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 56419 Uppdaterad: 2021-06-04

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-15 år, ..., Hela befolkningen (9)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)