Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendlingsavstånd inom länet efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230512
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-12
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVA95
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser genomsnittligt pendlingsavstånd, uttryckt i kilometer.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
pendlingsinformation
Bor och arbetar i samma kommun (km)
Notera att de som bor och arbetar i samma kommun även ingår i uppgifterna bor och arbetar i samma område och pendlar till eller från annan del i samma kommun.
Pendlar annan kommun i Östergötlands län (km)
I uppgiften för den totala pendlingen inom Östergötlands län ingår även dem som pendlar inom den centrala delen av LA-Linköping.