Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Samtliga förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230511
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-11
Källa
Östgötadatabasen (SCB), RAMS. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVE47
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Under perioden 2011 till 2018 betraktades personer 75 år eller äldre per definition som ej förvärvsarbetande enligt den registerbaserade sysselsättningsstatistiken. Från 2019 och framåt finns det uppgifter om personer 75 år och äldre som tillhör nattbefolkningen. Dessa personer 75 år och äldre har från 2019 även inkluderats i det som redovisas för dagbefolkningen. Från 2010 och framåt finns det ett mindre antal personer i åldern 15 år noterade bland de förvärvsarbetande. För perioderna 2005-2010, samt från och med 2019 avviker därför totalsiffran tydligt i denna tabell från den övriga redovisningen av det totala antalet förvärvsarbetande i respektive område. I övriga tabeller, vid sidan om denna, redovisas antalet förvärvsarbetande i åldern 16-74 år. Uppgiften för nattbefolkningen avviker under samtliga år.

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet respektive ett betydande antal förvärvsarbetande som har växlande eller ospecificerad arbetsplats. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
ålder
Avser samtliga förvärvsarbetande personer 15 år eller äldre.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
ålder
15-19 år
Inklusive 15-åringar från och med 2010.
75-79 år
I den registerbaserade sysselsättningstatistiken redovisades inte några förvärvärvsarbetande i åldern 75-79 år under perioden 2011-2018.
80-w år
I den registerbaserade sysselsättningstatistiken redovisades inte några förvärvärvsarbetande i åldern 80 år eller äldre under perioden 2011-2018.
Samtliga
Totalt 15 år eller äldre.