Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 23688 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 142102 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, födelseland och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 106228 Uppdaterad: 2019-09-20

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 4. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, sektor och kön.

  Välj variabler: Storlek: 58913 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsarbetande 20-64 år efter tid, typ, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 98039 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 58351 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställd, Samtliga, (3)


 7. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 42661 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. arbetsplatsens storlek: 0 anställda, 1-9 anställda, 10-49 anställda, 50-99 anställda, ..., Samtliga (7)


 8. Befolkningen efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 126915 Uppdaterad: 2019-04-11

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (8)


 9. Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och kön.

  Välj variabler: Storlek: 55877 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 10. Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 14527 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 11. Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 109720 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)


 12. Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 57514 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  5. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga Europa, Utom Europa, Samtliga (5)


 13. Befolkningen 18 år eller äldre efter tid, typ, område och antal arbetade månader.

  Välj variabler: Storlek: 16697 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. antal arbetade månader: 1-2 månader, 3-6 månader, 7-11 månader, 12 månader, Totalt (5)


 14. Branschbredd efter tid, typ, område och storlek.

  Välj variabler: Storlek: 7600 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. typ: Dagbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Antingen i Linköping eller Norrköping (58)
  4. storlek: Näringsgrenar med minst 1 förvärvsarbetande, Näringsgrenar med minst 5 förvärvsarbetande, Näringsgrenar med minst 10 förvärvsarbetande, Näringsgrenar med minst 25 förvärvsarbetande, Näringsgrenar med minst 50 förvärvsarbetande (5)


 15. Branschkoncentration efter tid, typ, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 21672 Uppdaterad: 2019-10-04

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. Branschkoncentration efter tid, typ, område och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 21486 Uppdaterad: 2019-10-04

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 17. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 45375 Uppdaterad: 2019-04-30

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma område, Bor och arbetar i samma kommun, Pendlar annan del i samma kommun, ..., Pendlar kommun i annat län (7)


 18. Pendling efter tid, område, pendlingsriktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 38141 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Summa, (4)


 19. Pendling över kommungräns efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 77877 Uppdaterad: 2019-04-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt annan kommun, (3)


 20. Pendling inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 123897 Uppdaterad: 2019-04-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun inom LA-Linköping, Annan kommun i länet, Total pendling inom länet, Bor och arbetar i samma område (5)


 21. Pendling över kommungräns efter tid, område, pendlingsriktning, sektor och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 77146 Uppdaterad: 2019-04-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt annan kommun, (3)


 22. Pendling inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, sektor och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 122919 Uppdaterad: 2019-04-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun inom LA-Linköping, Annan kommun i länet, Total pendling inom länet, Bor och arbetar i samma område (5)


 23. Riktad pendling efter tid, bostadsområde och arbetsplatsområde.

  Välj variabler: Storlek: 104152 Uppdaterad: 2019-04-12

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. bostadsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. arbetsplatsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)


 24. Riktad pendling till Linköpings kommun efter tid, bostadsområde och arbetsplatsområde i Linköping.

  Välj variabler: Storlek: 78822 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. bostadsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. arbetsplatsområde i Linköping: Ryd, Skäggetorp, Tornby, Kallerstad, ..., Summa med arbetsplats i Linköping (41)


 25. Pendlingsavstånd inom länet efter tid, typ, område, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 19423 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma kommun (km), Pendlar annan kommun i Östergötlands län (km), (2)


 26. Pendlingsavstånd inom länet efter tid, typ, område, sektor och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 19473 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma kommun (km), Pendlar annan kommun i Östergötlands län (km), (2)


 27. Pendling inom länet efter tid, typ, område, pendlingsinformation och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 37685 Uppdaterad: 2019-09-27

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma kommun, Pendlar annan kommun i Östergötlands län, (2)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 28. Befolkningen 18-69 år efter tid, typ, område, kön, sysselsättningsstatus och bilinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 154200 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. bilinnehav: Innehavare av minst en bil, Utan bil, Samtliga, (3)


 29. Befolkningen 18-69 år efter tid, typ, område, kön, sysselsättningsstatus och körkortsinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 138006 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. körkortsinnehav: Har körkort, Saknar körkort, Samtliga, (3)


 30. Förvärvsarbetande 18-69 år efter tid, typ, område, kön och bilförmån.

  Välj variabler: Storlek: 55476 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. bilförmån: Har egen bilförmån, Har ej egen bilförmån, Samtliga, (3)