Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, område, kön och inkomstintervall.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

inkomstintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200409
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-09
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVI94
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3.

Observera att inkomstuppgifterna endast avser dem i åldern 20-64 år som klassificerats som förvärvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år. Förvärvsarbetande med ospecificerad eller växlande arbetsplats ingår inte i delområdesredovisningen, däremot ingår de i redovisningen för hela kommunen.
inkomstintervall
Inkomstintervallen utgår från fördelningen i deciler för den totala dagbefolkningen i Östergötlands län respektive år. Skalan är relativ. I takt med att inkomsterna ökar förändras också klassgränserna. 0-10 procent innehåller med andra ord de förvärvsarbetande i länet som har de 10 procent lägsta förvärvsinkomsterna och 90-100 procent de förvärvsarbetande som har de 10 procent högsta förvärvsinkomsterna i länet.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.