Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, RegSO, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12942 Uppdaterad: 2022-10-18

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. tabelluppgift: Inflyttning över kommungräns, Utflyttning över kommungräns, Nettoflyttning över kommungräns, Födda, ..., Födelseöverskott (6)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Flyttning efter tid, RegSO, flyttningsriktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 16636 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2020, 2021, (2)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Flyttning inom samma RegSO, Flyttning annat RegSO i kommunen, Flyttning annan kommun i länet, Flyttning annat län, ..., Summa flyttning över kommungräns (7)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 3. Flyttning efter tid, RegSO, flyttningsriktning, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 16519 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2020, 2021, (2)
  2. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  3. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Flyttning inom samma RegSO, Flyttning annat RegSO i kommunen, Flyttning annan kommun i länet, Flyttning annat län, ..., Summa flyttning över kommungräns (7)
  5. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 4. Inrikes flyttning efter tid, flyttningsriktning, RegSO, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 44680 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2020, 2021, (2)
  2. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 5. Inrikes flyttning efter tid, flyttningsriktning, RegSO, födelseland och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 45239 Uppdaterad: 2022-10-19

  1. tid: 2020, 2021, (2)
  2. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. RegSO: Berga, Domkyrkan-Slottet, Ekholmen, Ekkällan-Garnisonen, ..., Hela kommunen (34)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)