Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till personer med sociala stödinsatser

  Välj variabler: Storlek: 2345 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Råd och Stöd (Leanlink), Linköpings Stadsmission, Anima Vård och Omsorg, Origo Omsorg, ..., Samtliga (12)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 2. Enkät till personer med sociala stödinsatser

  Välj variabler: Storlek: 6670 Uppdaterad: 2016-10-11

  1. utförare: Råd och Stöd (Leanlink), Linköpings Stadsmission, Anima Vård och Omsorg, Origo Omsorg, ..., Samtliga (12)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: De tider verksamheten går att nå är bra, Jag får stöd i den omfattning jag önskar, Jag har fått hjälp och stöd inom rimlig tid, Personalen har tillräckligt med tid för mig, ..., Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i en liknande situation att söka stöd hos verksamheten (19)


 3. Enkät till personer med sociala stödinsatser

  Välj variabler: Storlek: 10102 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. avtalstyp/utförare: Stöd till barn, ungdom och familj (Leanlink, Råd & Stöd), Stöd till barn, ungdom och familj (Linköpings Stadsmission), Stöd till barn, ungdom och familj (Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam), Stöd till barn, ungdom och familj (Eleonoragruppen), ..., Samtliga (54)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 4. Enkät till personer med sociala stödinsatser

  Välj variabler: Storlek: 24879 Uppdaterad: 2016-10-11

  1. avtalstyp/utförare: Stöd till barn, ungdom och familj (Leanlink, Råd & Stöd), Stöd till barn, ungdom och familj (Linköpings Stadsmission), Stöd till barn, ungdom och familj (Socialpedagogiskt barn- och ungdomsteam), Stöd till barn, ungdom och familj (Eleonoragruppen), ..., Samtliga (54)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: De tider verksamheten går att nå är bra, Jag får stöd i den omfattning jag önskar, Jag har fått hjälp och stöd inom rimlig tid, Personalen har tillräckligt med tid för mig, ..., Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i en liknande situation att söka stöd hos verksamheten (19)


 5. Enkät till personer med sociala stödinsatser

  Välj variabler: Storlek: 1265 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Samtliga, (1)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)
  4. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)