Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät om hemtjänst (index) efter utförare, kvalitetsområde och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3557 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Attendo, Carema Äldreomsorg, Bräcke Diakoni, ..., Samtliga (15)
  2. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, ..., Övrigt (7)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015 (5)


 2. Enkät om hemtjänst (index) efter utförare, påstående och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6335 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Attendo, Carema Äldreomsorg, Bräcke Diakoni, ..., Samtliga (15)
  2. påstående: Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med personlig omvårdnad, hur skulle det se ut?, Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice, hur skulle det se ut?, Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle beh, Hur nöjd är du med Dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar?, ..., Hur nöjd är du med den kontakt du haft med äldrelotsarna? (Besvaras endast av dem som haft kontakt) (14)
  3. tid: 2009, 2010, 2012, 2015, (4)


 3. Enkät till personer yngre än 65 år som har hemtjänst (index)

  Välj variabler: Storlek: 1011 Uppdaterad: 2012-05-30

  1. utförare: Leanlink, Attendo, Carema, Övriga, Samtliga (5)
  2. tid: 2012, (1)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 4. Enkät till personer yngre än 65 år som har hemtjänst (index)

  Välj variabler: Storlek: 2084 Uppdaterad: 2012-05-30

  1. utförare: Leanlink, Attendo, Carema, Övriga, Samtliga (5)
  2. tid: 2012, (1)
  3. påstående: Jag tycker att jag får så mycket hemtjänst jag behöver, Jag får hemtjänst vid den tidpunkt jag själv önskar, Personalen kommer vid den tid som har överenskommits, Det är lätt att komma i kontakt med personalen i hemtjänsten, ..., Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i en liknande situation att använda samma hemtjänstutf (15)


 5. Enkät till personer yngre än 65 år som har hemtjänst (index)

  Välj variabler: Storlek: 911 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)
  2. tid: 2012, (1)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 6. Enkät till personer yngre än 65 år som har hemtjänst (index)

  Välj variabler: Storlek: 1982 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. påstående: Jag tycker att jag får så mycket hemtjänst jag behöver, Jag får hemtjänst vid den tidpunkt jag själv önskar, Personalen kommer vid den tid som har överenskommits, Det är lätt att komma i kontakt med personalen i hemtjänsten, ..., Stödet jag får underlättar för mig i min vardagssituation (16)
  2. tid: 2012, (1)
  3. kön: Kvinna, Man, Totalt, (3)