Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till boende i vårdbostad inom äldreomsorgen (index) efter faktor och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1158 Uppdaterad: 2010-10-15

  1. faktor: Övergripande, Trygghet i boendet, Informationen, Bemötandet, ..., Boendemiljön (13)
  2. tid: 2008, 2010, (2)


 2. Enkät till boende i vårdbostad inom äldreomsorgen (index) efter frågeställning och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3666 Uppdaterad: 2010-10-15

  1. frågeställning: Hur nöjd är du sammantaget med den hjälp/omvårdnad du har?, Hur väl uppfyller ditt äldreboende dina förväntningar?, Föreställ dig ett perfekt äldreboende. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende kommer dit, Hur tryggt känns det för dig att bo i ett äldreboende?, ..., Hur nöjd är du med att du fick plats i just det här äldreboendet? (35)
  2. tid: 2008, 2010, (2)