Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (index) efter verksamhet, tid och frågeställning.

  Välj variabler: Storlek: 3083 Uppdaterad: 2009-10-20

  1. verksamhet: Blandaren, postgrupp/äldregrupp, Citygruppen, Individuella, Citygruppen övriga, Dahlina, ..., Totalt (15)
  2. tid: 2009, (1)
  3. frågeställning: Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på jobbet?, Vet du vem du ska prata med om du vill byta arbetsplats?, Hur känner du dig när du jobbar?, Kan du äta din lunch i lugn och ro?, ..., Vet personalen vad du vill ha hjälp med? (17)


 2. Enkät till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (index) efter utförare, tid och frågeställning.

  Välj variabler: Storlek: 1792 Uppdaterad: 2009-10-20

  1. utförare: Leanlink, Privata utförare, Totalt, (3)
  2. tid: 2009, (1)
  3. frågeställning: Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på jobbet?, Vet du vem du ska prata med om du vill byta arbetsplats?, Hur känner du dig när du jobbar?, Kan du äta din lunch i lugn och ro?, ..., Vet personalen vad du vill ha hjälp med? (17)


 3. Enkät till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (index) efter verksamhet, tid och frågeområde.

  Välj variabler: Storlek: 1790 Uppdaterad: 2009-10-20

  1. verksamhet: Blandaren, postgrupp/äldregrupp, Citygruppen, Individuella, Citygruppen övriga, Dahlina, ..., Totalt (15)
  2. tid: 2009, (1)
  3. frågeområde: Information, Psykosocial arbetsmiljö, Kommunikation, Fysisk arbetsmiljö, ..., Stödbehov (8)


 4. Enkät till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS (index) efter utförare, tid och frågeområde.

  Välj variabler: Storlek: 1051 Uppdaterad: 2009-10-20

  1. utförare: Leanlink, Privata utförare, Totalt, (3)
  2. tid: 2009, (1)
  3. frågeområde: Information, Psykosocial arbetsmiljö, Kommunikation, Fysisk arbetsmiljö, ..., Stödbehov (8)