Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 1934 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Carema Care, Attendo LSS, Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande (IFS), ..., Samtliga (8)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 2. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 4972 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Carema Care, Attendo LSS, Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande (IFS), ..., Samtliga (8)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten, De tider verksamheten har öppet är bra, ..., Jag tycker att verksamheten erbjuder ett bra innehåll vad gäller gemenskap och samtal vid behov (19)


 3. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 2202 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. verksamhet: Rosetten (LKU), Lotsen (Carema), Hantverkshuset (Attendo), Diamanten (Attendo), ..., Samtliga (10)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 4. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 5785 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. verksamhet: Rosetten (LKU), Lotsen (Carema), Hantverkshuset (Attendo), Diamanten (Attendo), ..., Samtliga (10)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten, De tider verksamheten har öppet är bra, ..., Jag tycker att verksamheten erbjuder ett bra innehåll vad gäller gemenskap och samtal vid behov (19)


 5. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 1194 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 6. Enkät till deltagare i daglig verksamhet inom psyktiatrin (index)

  Välj variabler: Storlek: 3001 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det är lätt att komma i kontakt med verksamheten, De tider verksamheten har öppet är bra, ..., Kontakten med verksamheten har lett till förbättringar för mig (19)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kön: Kvinna, Man, Totalt, (3)