Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service (index)

  Välj variabler: Storlek: 1723 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Carema Care, Vis Vitalis Omsorg, Attendo LSS, ..., Samtliga (7)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 2. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service (index)

  Välj variabler: Storlek: 4865 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. utförare: Leanlink, Carema Care, Vis Vitalis Omsorg, Attendo LSS, ..., Samtliga (7)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det finns tillräckligt med personal på mitt boende, Personalen är intresserad och lyssnar på mig, ..., Jag tycker att mitt boende erbjuder ett bra innehåll vad gäller gemenskap och samtal vid behov (21)


 3. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service (index)

  Välj variabler: Storlek: 2364 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. verksamhet: Landeryds Ängar (Leanlink), Kanberget (Leanlink), Torparegatan (Leanlink), Stolplyckan (Leanlink), ..., Samtliga (12)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 4. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service (index)

  Välj variabler: Storlek: 6894 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. verksamhet: Landeryds Ängar (Leanlink), Kanberget (Leanlink), Torparegatan (Leanlink), Stolplyckan (Leanlink), ..., Samtliga (12)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det finns tillräckligt med personal på mitt boende, Personalen är intresserad och lyssnar på mig, ..., Jag tycker att mitt boende erbjuder ett bra innehåll vad gäller gemenskap och samtal vid behov (21)


 5. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service

  Välj variabler: Storlek: 1206 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 6. Enkät till personer som bor i bostad med särskild service

  Välj variabler: Storlek: 3526 Uppdaterad: 2016-07-01

  1. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får den tid jag behöver med personalen, Det finns tillräckligt med personal på mitt boende, Personalen är intresserad och lyssnar på mig, ..., Stödet jag fått har i mitt boende har lett till förbättringar för mig (22)
  2. tid: 2008, 2010, 2012, 2016, (4)
  3. kön: Kvinna, Man, Totalt, (3)