Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Enkät till personer som bor på behandlingshem (index)

  Välj variabler: Storlek: 1083 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. utförare: Leanlink, Roger Klaar, Övriga, Samtliga, (4)
  2. tid: 2008, 2012, (2)
  3. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)


 2. Enkät till personer som bor på behandlingshem (index)

  Välj variabler: Storlek: 2179 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. utförare: Leanlink, Roger Klaar, Övriga, Samtliga, (4)
  2. tid: 2008, 2012, (2)
  3. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får stöd i den omfattning jag önskar, Det är tillräckligt med personal på mitt boende/behandlingshem, Personalen har tillräckligt med tid för mig, ..., Jag skulle rekommendera en vän som befann sig i en liknande situation att söka samma boende (15)


 3. Enkät till personer som bor på behandlingshem (index)

  Välj variabler: Storlek: 990 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. kvalitetsområde: Helhetsomdöme, Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet, Information (5)
  2. tid: 2008, 2012, (2)
  3. kön: Kvinnor, Män, Totalt, (3)


 4. Enkät till personer som bor på behandlingshem (index)

  Välj variabler: Storlek: 2117 Uppdaterad: 2012-05-29

  1. påstående: Jag kan nå personal när jag behöver det, Jag får stöd i den omfattning jag önskar, Det är tillräckligt med personal på mitt boende/behandlingshem, Personalen har tillräckligt med tid för mig, ..., Stödet jag fått har lett till förbättringar för mig och/eller min familj (16)
  2. tid: 2008, 2012, (2)
  3. kön: Kvinna, Man, Totalt, (3)