Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hur trivs du med...? efter tid, årskurs, kön, kategori och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3402 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. kategori: Kompisar, Fritiden, Familjen, Din skola, ..., Din hemstad (6)
  5. tabelluppgift: Bra, Dåligt, (2)


 2. Hur ser du på din framtid? efter tid, årskurs, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 1685 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. årskurs: årskurs 8, år 2 gymnasiet, (2)
  3. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Positivt, Negativt, (2)


 3. Hur trivs du med...? efter tid, kön, skola, kategori och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 12402 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. kategori: Kompisar, Fritiden, Familjen, Din skola, ..., Din hemstad (6)
  5. tabelluppgift: Bra, Dåligt, (2)


 4. Hur ser du på din framtid? efter tid, kön, skola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3747 Uppdaterad: 2018-01-22

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Totalt, (3)
  3. skola: Arenaskolan, Berzeliusskolan, Björkö friskola, Dar al Uloum, ..., Samtliga skolor (25)
  4. tabelluppgift: Positivt, Negativt, (2)


 5. Hur trivs du med...? efter tid, kön, gymnasieskola, kategori och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15014 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. kategori: Kompisar, Fritiden, Familjen, Din skola, ..., Din hemstad (6)
  5. tabelluppgift: Bra, Dåligt, (2)


 6. Hur ser du på din framtid? efter tid, kön, gymnasieskola och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4145 Uppdaterad: 2018-01-24

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. kön: Tjej, Kille, Annan könsidentitet, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. gymnasieskola: Anders Ljungstedts Gymnasium, Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Björkö Fria Gymnasium, ..., Samtliga (19)
  4. tabelluppgift: Positivt, Negativt, (2)