Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förtidsröster vid EU-val efter tid, tabellinnehåll och dag.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

dag Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240614
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013- 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-14
Källa
Valmyndigheten. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL199
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar det totala antalet förtidsröster som lämnats per dag i de lokaler för förtidsröstning som finns i Linköpings kommun. Uppgifterna 2004 avser poströster.
tid
Avser valår som val till Europaparlamentet har genomförs.
dag
Redovisning per dag från 18 dagar före valdagen, samt valdagen.
tabellinnehåll
Antal per dag
Visar antalet avgivna förtidsröster per dag.
Kumulativt antal
Visar det kumulativa antalet förtidsröster dag för dag.
Procent av samtliga
Visar hur stor kumulativ andel förtidsröster som kommit in till och med den redovisade dagen av det totala antalet förtidsröster. Uppgiften för röstberättigade visar andelen förtidsröster i relation till antalet röstberättigade i kommunfullmäktigevalet och uppgiften för valdeltagande i relation till det totala antalet röstande i kommunfullmäktigevalet. Förtidsröstning kan ske i vilken kommun som helst och alla förtidsröster som lämnats avseende valet i Linköping har inte lämnats i en lokal för förtidsröstning i Linköping, men de båda senare procentsiffrorna ger ändå en indikation om hur omfattande som förtidsröstningen varit i relation till det totala valdeltagandet respektive år.
dag
-18 dagar
Avser onsdagen två och en halv vecka före valdagen, då förtidsröstningen inleds.
Valdagen
Avser söndagen då EU-valet genomförs i Sverige.
Totalt
Visar det totala antalet förtidsröster som har lämnats vid en lokal för förtidsröstning i Linköpings kommun.
Röstberättigade
Visar det totala antalet röstberättigade i Linköpings kommun vid valet till Europaparlamentet. Procentsiffran visar andelen förtidsröstande av det totala antalet röstberättigade i kommunen. Procentsiffran ska ses som en indikation, då det är möjligt att förtidsrösta i en annan kommun än den man är skriven i.
Valdeltagande
Visar det totala antalet röstande personer i Linköpings kommun vid valet till Europaparlamentet. Procentsiffran visar andelen förtidsröstande av det totala antalet röstande i kommunen. Procentsiffran ska ses som en indikation, då det är möjligt att förtidsrösta i en annan kommun än den man är skriven i.
Röster i uppsamlingsdistrikt
Visar antalet sent inlämnade förtidsröster som inte har räknats i vallokal, s.k. onsdagsröster. Procentsiffran visar andel av det totala antalet röstande.