Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förtidsröster efter tid, tabellinnehåll, lokal och dag.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

lokal

Totalt 29 Valda

Sök

dag Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240610
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013- 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-12
Källa
Valmyndigheten. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL19
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar det totala antalet förtidsröster som lämnats per dag i respektive lokal för förtidsröstning som är belägna i Linköpings kommun.
I flera stadsdelar och tätorter har det varierat mellan olika år vilken som lokal som har använts vid förtidsröstningen. Av den anledningen nämns endast namnet på stadsdelen eller tätorten i denna sammanställning. I noterna framgår det vilken lokal som har använts respektive år.
tid
Avser de år som allmänna val till Kommunfullmäktige, Region och Riksdag har genomförts, respektive år då val till Europaparlamentet ägt rum..
dag
Redovisning per dag från 18 dagar före valdagen, samt valdagen.
tid
2004
Poströster vid EU-valet 2004.
2006
Förtidsröster vid de allmänna valen 2006.
2009
Förtidsröster vid EU-valet 2009.
2010
Förtidsröster vid de allmänna valen 2010.
2013
Observera att uppgifterna avser förtidsröster vid EU-valet 2014.
2014
Förtidsröster vid de allmänna valen 2014.
2018
Förtidsröster vid de allmänna valen 2018.
2019
Förtidsröster vid EU-valet 2019.
2022
Förtidsröster vid de allmänna valen 2022.
2024
Förtidsröster vid EU-valet 2024.
tabellinnehåll
Antal per dag
Visar antalet avgivna förtidsröster per dag.
Kumulativt antal
Visar det kumulativa antalet förtidsröster dag för dag.
Procent av samtliga
Visar hur stor kumulatriv andel förtidsröster som kommit in till och med den redovisade dagen av det totala antalet förtidsröster. Uppgiften för röstberättigade visar andelen förtidsröster i relation till antalet röstberättigade i kommunfullmäktigevalet och uppgiften för valdeltagande i relation till det totala antalet röstande i kommunfullmäktigevalet. Förtidsröstning kan ske i vilken kommun som helst och alla förtidsröster som lämnats avseende valet i Linköping har inte lämnats i en lokal för förtidsröstning i Linköping, men de båda senare procentsiffrorna ger ändå en indikation om hur omfattande som förtidsröstningen varit i relation till det totala valdeltagandet respektive år.
lokal
Huvudbiblioteket
Avser t.o.m. 2014 Stadsbiblioteket. Uppgifter finns för perioden 2006-2024.
Konsert och Kongress
Uppgifter finns för 2018, 2022 och 2024.
Arbis
Uppgifter finns för 2022.
Skylten
Uppgifter finns för 2022.
Nationernas hus
Uppgifter finns för 2019.
Sagateatern
Uppgifter finns för 2018.
Passagen
Konsthallen Passagen. Uppgifter finns för 2006 och för perioden 2010-2014.
Östergötlands museum
Avser 2009 och 2010 Länsmuseet. Uppgifter finns för perioden 2009-2014.
Bokbussen
Uppgifter finns för perioden 2010-2018.
I-huset, IKEA
Valbod vid I-huset. Uppgifter finns för 2024.
Posten Kungsgatan
Uppgifter finns för perioden 2004-2006.
Resecentrum
Stationshuset. Uppgifter finns för 2024.
Linköpings universitet
Uppgifter finns för perioden 2009-2024.
Universitetssjukhuset
Uppgifter finns för perioden 2010-2024.
Större företag
Avser 2004 ej särredovisat Kassaservicekontor i Gränden, samt Postcenter Oskarsgatan. Avser 2009 följande företag Scan, Cloetta, Posten, Flygvapenmuseum, Wahlqvist och Saab. Avser 2010 Saab. Uppgifter finns för 2004 och 2009-2010.
Berga
Avser 2006 Berga kyrka, 2009 Berga församlingsexpedition, 2010, 2014, 2018 och 2024, Berga församlingsgård, 2019 Berga Scoutgård och 2022 UngPuls Berga. Uppgifter finns för perioden 2006-2024.
Ekholmen
Avser 2004 och 2006 Svensk Kassaservice Ekholmen och för perioden 2009 till 2018 Ekholmens bibliotek, samt 2019, 2022 och 2024 Ekholmens centrum. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Harvestad
Avser Harvestadsskolans matsal. Uppgifter finns för 2022 och 2024.
Johannelund
Avser under perioden 2006 till 2014 och 2019 Johannelunds bibliotek, 2018 Mariagården Johannelund samt 2022 Nya Munken Johannelund. Uppgifter finns för perioden 2006-2022.
Lambohov
Avser 2004 Kassaservice Mjärdevi och för perioden 2006 till 2019 Lambohovs bibliotek, samt 2022 Änggårsskolans gymnastiksal och 2024 Lambohovshallen. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Ryd
Avser under perioden 2006 till 2014 Ryds bibliotek, 2019 Ryds Servicehus, samt 2018, 2022 och 2024 UngPuls Ryd. Uppgifter finns för perioden 2006-2024.
Skäggetorp
Avser 2004 Kassaservice Skäggetorp och för perioden 2006 till 2014 Skäggetorps bibliotek, 2018 Medborgarkontoret Skäggetorp samt 2019, 2022 och 2024 Agora Skäggetorp. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Linghem
Avser 2004 Kassaservice Linghem och för perioden 2006 till 2019 Linghems bibliotek, samt 2022 och 2024 Åkerbogården Linghem. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Ljungsbro
Avser 2004 Kassaservice Ljungsbro, samt för perioden 2006 till 2024 Ljungsbro bibliotek. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Malmslätt
Avser Malmslätts bibliotek. Uppgifter finns för perioden 2006-2024.
Sturefors
Avser 2004 Ica Sturefors Kassa, samt för perioden 2006 till 2019 Sturefors bibliotek, samt 2022 och 2024 Stureforshallens foajé. Uppgifter finns för perioden 2004-2024.
Vikingstad
Avser 2006, 2009 och 2010 Vikingstad skola, 2014 och 2018 Kyrkans hus, 2019 Vikingstads servicehus, samt 2022 och 2024 Vikingstad skolas gymnastiksal. Uppgifter finns för perioden 2006-2024.
Vårdboende/Sjukhem summerat
Avser en summering av olika vårdboenden, sjukhem och servicehus där ambulerande röstmottagning har ägt rum under en dag vid respektive institution under perioden för förtidsröstning. Uppgifter finns för perioden 2006-2022.
Totalt
Totalt antal lämnade förtidsröster vid förtidsröstningslokaler belägna i Linköpings kommun.
dag
-18 dagar
Avser onsdagen två och en halv vecka före valdagen, då förtidsröstningen inleds.
Valdagen
Avser söndagen då de allmänna valen genomförs i Sverige.
Totalt
Visar det totala antalet förtidsröster som har lämnats vid en lokal för förtidsröstning i Linköpings kommun.