Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Personröster i valet till kommunfullmäktige efter tid, valkrets, tabelluppgift och parti.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

valkrets

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

parti

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230118
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013- 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-01-18
Källa
Valmyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
VAL15
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser valet till Kommunfullmäktige.
Den generella möjligheten att rösta på person i Sverige infördes i samband med de allmänna valen 1998. I sju kommuner, bland annat Linköping, hade väljarna genom särskild lagstiftning (1994:285) möjlighet att avge särskild personröst redan vid valet till kommunfullmäktige 1994.
tabelluppgift
Antal
Visar antalet personröster per parti.
Procent av personrösterna
Visar den procentuella fördelningen av personrösterna på respektive parti.
Procent av partiets röster
Visar hur stor andel av rösterna på respektive parti som var personröster.
parti
L
Avser folkpartiet liberalerna till och med 2014.
Totalt
Den andra procentuppgiften för totalt avser andel personröster av samtliga giltiga röster.