Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 33848 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 16-74 år (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 43068 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 35-64 år (10)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2023 (39)


 3. Befolkningen efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 72847 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)


 4. Procentuell fördelning efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 99106 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 20-64 år (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)


 5. Befolkningen efter tid, kön, ålder, tabelluppgift och detaljerad utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 11083 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2022, 2023, (2)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., 20-64 år (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. detaljerad utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år, Förgymnasial utbildning, 9 år, Gymnasial utbildning, kortare än 2 år, Gymnasial utbildning, 2 år, ..., Totalt (15)


 6. Befolkningen efter tid, ålder, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 113695 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt (81)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (8)


 7. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 151942 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2023 (16)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt (81)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (8)


 8. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, moderns utbildningsnivå, tabelluppgift, faderns utbildningsnivå och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 16241 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  2. moderns utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning moder, Gymnasial utbildning moder, Kort eftergymnasial utbildning moder, Lång eftergymnasial utbildning moder, ..., Totalt moder (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. faderns utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning fader, Gymnasial utbildning fader, Kort eftergymnasial utbildning fader, Lång eftergymnasial utbildning fader, ..., Totalt fader (6)
  5. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3 barn, 4+ barn, Totalt (5)


 9. Mödrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, härkomst, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 16657 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2023 (7)
  2. härkomst: Födda i Sverige, Födda i Europa utom Sverige, Födda utom Europa, Totalt, (4)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent utifrån utbildningsnivå, Procent utifrån härkomst, (3)
  5. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3 barn, 4+ barn, Totalt (5)


 10. Kvinnor i åldern 18-69 år efter tid, härkomst, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 40175 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. härkomst: Födda i Sverige, Födda i Europa utom Sverige, Födda utom Europa, Totalt, (4)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent utifrån utbildningsnivå, Procent utifrån härkomst, (3)
  5. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3 barn, 4+ barn, ..., Samtliga (7)


 11. Kvinnor i åldern 18-69 år efter tid, hushållstyp, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 26557 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent utifrån utbildningsnivå, Procent utifrån hushållstyp, (3)
  5. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3 barn, 4+ barn, ..., Samtliga (7)


 12. Kvinnor i åldern 18-69 år efter tid, upplåtelseform, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 31986 Uppdaterad: 2024-05-29

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent utifrån utbildningsnivå, Procent utifrån upplåtelseform, (3)
  5. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3 barn, 4+ barn, ..., Samtliga (7)


 13. Befolkningen efter tid, kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 346674 Uppdaterad: 2023-06-19

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (23)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 423208 Uppdaterad: 2023-06-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (23)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 15. Personer med eftergymnasial utbildning efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 138220 Uppdaterad: 2023-09-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 16. Procentuell fördelning av personer med eftergymnasial utbildning efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 185500 Uppdaterad: 2023-09-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 17. Antal personer med eftergymnasial utbildning per 10 000 invånare efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 140290 Uppdaterad: 2023-09-28

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)