Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 21486 Uppdaterad: 2024-06-18

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. åldersgrupp: 0-18 år, 19-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (8)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtlliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal personer, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 2. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 22303 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 3. Ekonomisk standard efter tid, upplåtelseform, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 26619 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 4. Ekonomisk standard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 33261 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 5. Ekonomisk standard efter tid, typ, barnförekomst, hushållstyp, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 31924 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. typ: Personer, Hushåll, (2)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Med barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  7. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 6. Låg inkomststandard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7770 Uppdaterad: 2024-05-21

  1. tid: 2021, 2022, (2)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 7. Låg inkomststandard efter tid, typ, barnförekomst, tabelluppgift, hushållstyp och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4667 Uppdaterad: 2024-05-22

  1. tid: 2021, 2022, (2)
  2. typ: Personer, Hushåll, (2)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Med barn i ålder 0-17 år, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, tabellinnehåll, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 263521 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. tabellinnehåll: Sverige, EU och Nordamerika, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt hustyp (90)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg självförsörjning, Delvis självförsörjning, Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga (5)


 9. Självförsörjande utifrån prisnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 124721 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 10. Självförsörjande utifrån prisnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 203137 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 11. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå efter tid, tabellinnehåll, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 263878 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. tabellinnehåll: Sverige, EU och Nordamerika, Övriga Europa, Afrika, ..., Totalt hustyp (90)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg självförsörjning, Delvis självförsörjning, Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga (5)


 12. Självförsörjande utifrån inkomstnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, standardnivå och kön.

  Välj variabler: Storlek: 124595 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 13. Självförsörjande utifrån inkomstnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 203014 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Summa 65-74 år (66)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. härkomst: Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt (5)
  5. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Samtliga, (3)


 14. Ekonomiskt bistånd, biståndsmottagare 18 år och äldre efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3095 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. tabelluppgift: Antal personer, Procent, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 15. Ekonomiskt bistånd, antal biståndsmottagare efter tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4048 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. ålder: 0-17 år, 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, ..., Totalt (13)


 16. Ekonomiskt bistånd, andel biståndsmottagare efter tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 4066 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. ålder: 0-17 år, 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, ..., Totalt (13)


 17. Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid och indikator.

  Välj variabler: Storlek: 5123 Uppdaterad: 2023-11-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. indikator: Långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Biståndsmottagare i befolkningen (%), Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (%), ..., Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%) (11)


 18. Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid, indikator, härkomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4368 Uppdaterad: 2023-11-22

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. indikator: Långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%), Biståndsmottagare i befolkningen (%), Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%), ..., Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%) (7)
  3. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)


 19. Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll efter tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 5194 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. hushållstyp: Barnhushåll, Ensamstående man utan barn, Ensamstående man med barn, Ensamstående kvinna utan barn, ..., Totalt (8)


 20. Ekonomiskt bistånd, biståndshushåll efter tid, tabelluppgift och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 3977 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  3. härkomst: Samtliga vuxna i hushållet är inrikes födda, Hushållet innehåller både inrikes och utrikes födda vuxna, Samtliga vuxna i hushållet är utrikes födda, Okänt, Totalt (5)


 21. Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) efter tid, tabellinnehåll och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 6091 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. tabellinnehåll: Totalt utbetalt biståndsbelopp (tkr), Biståndsbelopp per hushåll (tkr), (2)
  3. hushållstyp: Barnhushåll, Ensamstående man utan barn, Ensamstående man med barn, Ensamstående kvinna utan barn, ..., Totalt (8)


 22. Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) efter tid, tabellinnehåll och härkomst.

  Välj variabler: Storlek: 4529 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2023 (34)
  2. tabellinnehåll: Totalt utbetalt biståndsbelopp (tkr), Biståndsbelopp per hushåll (tkr), (2)
  3. härkomst: Samtliga vuxna i hushållet är inrikes födda, Hushållet innehåller både inrikes och utrikes födda vuxna, Samtliga vuxna i hushållet är utrikes födda, Okänt, Totalt (5)


 23. Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd efter tid och tabellinnehåll.

  Välj variabler: Storlek: 6291 Uppdaterad: 2024-06-17

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2023 (14)
  2. tabellinnehåll: Antal hushåll, därav utrikes födda hushåll, Antal biståndstagare, Antal vuxna biståndstagare, ..., Biståndsbelopp per invånare (kr) (13)