Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Ohälsotal 16-64 år efter kön, tid och ålder.

    Välj variabler: Storlek: 3443 Uppdaterad: 2019-04-25

    1. kön: män, kvinnor, totalt, (3)
    2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
    3. ålder: 16-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, ..., samtliga (7)