Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Land- och vattenareal efter tid och arealtyp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 53 Valda

Sök

arealtyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (SSD).
Matris
MIS84
Databas
000000DC
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning av kommunens yta, uttryckt i kvadratkilometer.
tid
Vid årets slut.
arealtyp
Landareal, kvkm
I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora.
Vattenareal, kvkm
Inlandsvatten består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda.