Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bostadsbyggnader efter byggnadstyp, tabelluppgift och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

byggnadstyp

Totalt 7 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230814
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-14
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS41
Databas
MI000002XY
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller uppgifter om bostadsbyggnader fördelade efter
typ av byggnad enligt kodning i Lantmäteriets fastighetsregister.

På grund av kvalitetshöjande åtgärder avseende byggnadsändamål i fastighetsregistret har värden reviderats 2022 för samtliga år mellan 2010 och 2020.
tabelluppgift
Antal
Visar antal bostadsbyggnader.
Procent
Procent avser byggnadstypens andel av det totala bostadsbyggnadsbeståndet i kommunen.