Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Markareal efter tabellinnehåll, byggnadstyp, tabelluppgift och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

byggnadstyp Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230814
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-14
Källa
SCB (SSD). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
MIS41
Databas
MI0803AD
Fotnoter

Fotnoter

Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen.
Redovisning i antal respektive 1000 m2.

På grund av kvalitetshöjande åtgärder avseende byggnadsändamål i fastighetsregistret har värden reviderats 2022 för samtliga år mellan 2010 och 2020.
byggnadstyp
Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen.

Kodningen av ekonomibyggnad och komplementbyggnad är inte konsekvent genomförd i Fastighetsregistrets byggnadsdel. Ekonomibyggnader kan förekomma under kategorin komplementbyggnad. Byggnadstypen ekonomibyggnad ger därför inte en korrekt bild av
ekonomibyggnadsbeståndet.
I samband med införandet av lägenhetsregistret kodades många byggnader i Fastighetsregistret om. Bostadshus som i Lägenhetsregistrets mening saknar bostadslägenheter omkodades till komplementbyggnad. Minskningen av antalet bostadshus mellan 2010 och 2015 beror alltså i huvudsak på en registerteknisk förändring.
tabellinnehåll
Antal byggnader
En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) som:
En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

En fysisk byggnad som delas av fastighetsgräns redovisas i Fastighetsregistret som flera byggnader.