Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd efter tid och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230814
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-14
Källa
Socialstyrelsens öppna jämförelser. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY82
Databas
Öppna jämförelser
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är exklusive introduktionsersättning.
Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.
tabellinnehåll
Antal hushåll
Avser hushåll som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
därav utrikes födda hushåll
Avser hushåll som innehåller utrikes födda som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Antal biståndstagare
Avser personer som ingår i ett hushåll som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året. Inkluderar både vuxna och barn.
Antal vuxna biståndstagare
Avser vuxna personer 18 år eller äldre som ingår i ett hushåll som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året. Inkluderar även personer med okänt kön.
Antal kvinnor (vuxna biståndstagare)
Avser vuxna kvinnor 18 år eller äldre som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Antal män (vuxna biståndstagare)
Avser vuxna män 18 år eller äldre som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Antal inrikes födda (vuxna biståndstagare)
Avser inrikes födda personer 18 år eller äldre som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Antal utrikes födda (vuxna biståndstagare)
Avser utrikes födda personer 18 år eller äldre som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Antal barn under 18 år
Avser antal personer under 18 år som ingår i ett biståndshushåll.
Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)
Visar det summerade biståndsbeloppet för ekonomiskt bistånd för hela året. Uttrycks i tusentals kronor.
Biståndsbelopp per hushåll (kr)
Visar biståndsbeloppet per hushåll. Uttrycks i kronor.
Biståndsbelopp per biståndstagare (kr)
Visar biståndsbeloppet per biståndsmottagare (0 år eller äldre). Uttrycks i kronor.
Biståndsbelopp per invånare (kr)
Visar biståndsbeloppet per kommuninvånare (0 år eller äldre). Uttrycks i kronor och är beräknat utifrån medelfolkmängden respektive år.