Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd efter tid och tabellinnehåll.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220302
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-03-02
Källa
Socialstyrelsens öppna jämförelser. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY82
Databas
Öppna jämförelser
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är exklusive introduktionsersättning. Uppgift saknas för Linköpings kommun 2019, utifrån månadsstatistiken har ett ungefärligt värde beräknats för helåret 2019.
Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.
tabellinnehåll
Antal hushåll
Avser hushåll som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
därav utrikes födda hushåll
Avser hushåll som innehåller utrikes födda som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.
Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)
Visar det summerade biståndsbeloppet för ekonomiskt bistånd för hela året. Uttrycks i tusentals kronor.
Biståndsbelopp per hushåll (kr)
Visar biståndsbeloppet per hushåll. Uttrycks i kronor.
Biståndsbelopp per biståndstagare (kr)
Visar biståndsbeloppet per biståndsmottagare (0 år eller äldre). Uttrycks i kronor.
Biståndsbelopp per invånare (kr)
Visar biståndsbeloppet per kommuninvånare (0 år eller äldre). Uttrycks i kronor och är beräknat utifrån medelfolkmängden respektive år.