Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr) efter tid, tabellinnehåll och härkomst.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

härkomst Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-29
Källa
Socialstyrelsens statistikdatabas. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY82
Databas
Socialstyrelsens statistikdatabas
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna är exklusive introduktionsersättning. Uttrycks i tusentals kronor. Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.
tabellinnehåll
Totalt utbetalt biståndsbelopp (tkr)
Visar det summerade biståndsbeloppet för ekonomiskt bistånd för hela året.
Biståndsbelopp per hushåll (tkr)
Visar biståndsbeloppet per hushåll.