Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid, indikator, härkomst och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

härkomst Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231122
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-11-22
Källa
Socialstyrelsens öppna jämförelser. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY35
Databas
Öppna jämförelser - flik 5
Fotnoter

Fotnoter

Indikatorerna baseras på data från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Uppgift saknas för Linköpings kommun 2019.
Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.
indikator
Långvarigt ekonomiskt bistånd (%)
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare under året. Långvarigt innebär att bistånd har tagits emot under 10-12 månader under året.
Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%)
Andel vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare under de senaste tre åren. Mycket långvarigt innebär att bistånd har tagits emot under minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.
Biståndsmottagare i befolkningen (%)
Andel biståndsmottagare (vuxna eller barn) av befolkningen i kommunen.
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%)
Andel unga vuxna (18-24 år) som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd av samtliga unga vuxna (18-24 år) i kommunen.
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel av vuxna biståndsmottagare under året.
Försörjningshinder på grund av ohälsa (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av ohälsa, andel av vuxna biståndsmottagare under året.
Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av sociala skäl, andel av vuxna biståndsmottagare under året.