Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Omfattning av ekonomiskt bistånd efter tid och indikator.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

indikator Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231122
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-11-22
Källa
Socialstyrelsens öppna jämförelser. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY28
Databas
Öppna jämförelser - flik 2
Fotnoter

Fotnoter

Indikatorerna baseras på data från Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Uppgift saknas för Linköpings kommun 2019.
Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.
indikator
Långvarigt ekonomiskt bistånd (%)
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare under året. Långvarigt innebär att bistånd har tagits emot under 10-12 månader under året.
Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%)
Andel vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare under de senaste tre åren. Mycket långvarigt innebär att bistånd har tagits emot under minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.
Biståndsmottagare i befolkningen (%)
Andel biståndsmottagare (vuxna eller barn) av befolkningen i kommunen.
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd (%)
Andel barn (0-17 år) som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd av samtliga barn (0-17 år) i kommunen.
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)
Andel barn (0-17 år) som ingår i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd under året av samtliga barn (0-17 år) i kommunen. Långvarigt innebär att hushållet har har tagits emot bistånd under 10-12 månader under året.
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd (%)
Andel unga vuxna (18-24 år) som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd av samtliga unga vuxna (18-24 år) i kommunen.
Kostnad per invånare för utbetalt ekonomiskt bistånd (kr)
Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd under året i kronor per invånare i kommunen.
Biståndsärenden per handläggare
Genomsnittligt antal biståndshushåll med utbetalning per månad per handläggare (omräknat till heltid).
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel av vuxna biståndsmottagare under året.
Försörjningshinder på grund av ohälsa (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av ohälsa, andel av vuxna biståndsmottagare under året.
Försörjningshinder på grund av sociala skäl (%)
Vuxna biståndsmottagare under året med försörjningshinder på grund av sociala skäl, andel av vuxna biståndsmottagare under året.