Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ekonomiskt bistånd, antal biståndsmottagare efter tid och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230629
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-29
Källa
Socialstyrelsens statistikdatabas. Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISY21
Databas
Socialstyrelsens statistikdatabas
Fotnoter

Fotnoter

Alla medlemmar i ett biståndshushåll registreras som biståndsmottagare, oavsett om biståndet avsett hushållet som helhet eller enbart någon av dess medlemmar. Vuxen biståndsmottagare är person som är 18 år eller äldre och som inte omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet. Totalt antal biståndsmottagare är samtliga vuxna och barn som ingår i biståndshushållet. Uppgifterna i denna tabell inkluderar barn i åldern 0-17 år.
Bistånd: Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av socialtjänstlagen.
tid
2019
Uppgift saknas för 2019.