Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Självförsörjande utifrån inkomstnivå efter tid, ålder, tabelluppgift, härkomst och standardnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 66 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

härkomst Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

standardnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230627
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-27
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISJ46
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Självförsörjning för personer i åldern 20-64 år utifrån inkomstnivå. För att betraktas som självförsörjande krävs det att personens sammanräknade förvärvsinkomst uppgår till minst tre (3) inkomstbasbelopp. Det motsvarade 2020 en årlig bruttoinkomst på 200 400 kronor eller 16 700 kronor per månad. I den sammanräknade förvärvsinkomsten inkluderas löneinkomst från både anställning och företagande, samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte.
Grupperingsregister för ålder ska inte användas vid redovisning av procent.
härkomst
Samredovisning utifrån två olika perspektiv. Inrikes och utrikes född summeras till totalt och detsamma gör svensk och utländsk bakgrund.
standardnivå
Nivåindelningen är skapad utifrån inkomstens nivå i förhållande till inkomstbasbeloppet respektive år.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad inom respektive grupp utifrån härkomst.
härkomst
Utländsk bakgrund
Avser personer födda utomlands, samt personer födda i Sverige med båda föräldrarna är födda utomlands.
Totalt
Visar en totaluppgift som både representerar summan för inrikes och utrikes födda respektive summan för personer med svensk och utländsk bakgrund.
standardnivå
Ej självförsörjande
Ej självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är lägre än tre (3) inkomstbasbelopp.
Självförsörjande
Självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är högre än tre (3) inkomstbasbelopp.