Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, tabellinnehåll, tabelluppgift, kön och standardnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 90 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

standardnivå Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230627
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-27
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ISJ10
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Självförsörjning för personer i åldern 20-64 år utifrån prisnivå. För att betraktas som självförsörjande krävs det att personens sammanräknade förvärvsinkomst uppgår till minst fyra (4) prisbasbelopp. Det motsvarade 2020 en årlig bruttoinkomst på 189 200 kronor eller 15 767 kronor per månad. I den sammanräknade förvärvsinkomsten inkluderas löneinkomst från både anställning och företagande, samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte.
standardnivå
Nivåindelningen är skapad utifrån inkomstens nivå i förhållande till prisbasbeloppet respektive år.
tabellinnehåll
Mycket hög HDI
Personer födda i länder med mycket hög HDI. (Inklusive Sverige.)
Hög HDI
Utrikes födda i länder med hög HDI.
Medel HDI
Utrikes födda i länder med medel HDI.
Låg HDI
Utrikes födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Totalt HDI
HDI, Human Development Index, är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. Det kan ses som ett index för mänsklig utveckling.
Utländsk bakgrund
Utrikes födda personer samt personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
Utrikes födda 0-1 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 0-1 år.
Utrikes födda 2-4 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 2-4 år.
Utrikes födda 5-9 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 5-9 år.
Utrikes födda 10-14 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 10-14 år.
Utrikes födda 15-19 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 15-19 år.
Utrikes födda 20-24 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 20-24 år.
Utrikes födda 25-29 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 25-29 år.
Utrikes födda 30-w år
Utrikes födda som vistats i Sverige 30 år eller mer.
Vistelsetid Utrikes födda totalt
Uppgift om utrikes födda med vistelsetid i Sverige.
Mycket hög HDI 0-1 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 0-1 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 2-4 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 2-4 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 5-9 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 5-9 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 10-14 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 10-14 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 15-19 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 15-19 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 20-24 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 20-24 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 25-29 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 25-29 år som är födda i länder med mycket hög HDI.
Mycket hög HDI 30-w år
Utrikes födda som vistats i Sverige 30 år eller mer som är födda i länder med mycket hög HDI.
Vistelsetid mycket hög HDI totalt
Utrikes födda som vistats i Sverige och som är födda i länder med mycket hög HDI. HDI=Human Development Index.
Hög HDI 0-1 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 0-1 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 2-4 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 2-4 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 5-9 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 5-9 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 10-14 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 10-14 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 15-19 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 15-19 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 20-24 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 20-24 år som är födda i länder med hög HDI.
Hög HDI 30-w år
Utrikes födda som vistats i Sverige 30 år eller mer som är födda i länder med hög HDI.
Vistelsetid hög HDI totalt
Utrikes födda som vistats i Sverige och som är födda i länder med hög HDI. HDI=Human Development Index.
Medel HDI 0-1 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 0-1 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 2-4 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 2-4 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 5-9 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 5-9 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 10-14 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 10-14 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 15-19 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 15-19 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 20-24 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 20-24 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 25-29 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 25-29 år som är födda i länder med medel HDI.
Medel HDI 30-w år
Utrikes födda som vistats i Sverige 30 år eller mer som är födda i länder med medel HDI.
Vistelsetid medel HDI totalt
Utrikes födda som vistats i Sverige och som är födda i länder med medel HDI. HDI=Human Development Index.
Låg HDI 0-1 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 0-1 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 2-4 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 2-4 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 5-9 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 5-9 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 10-14 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 10-14 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 15-19 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 15-19 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 20-24 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 20-24 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 25-29 år
Utrikes födda som vistats i Sverige 25-29 år som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Låg HDI 30-w år
Utrikes födda som vistats i Sverige 30 år eller mer som är födda i länder med låg HDI. (Inkluderar även personer från länder med okänd HDI).
Vistelsetid låg HDI totalt
Utrikes födda som vistats i Sverige och som är födda i länder med låg HDI. HDI=Human Development Index.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad inom respektive kön.
standardnivå
Låg självförsörjning
Låg självförsörjning innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är lägre än två (2) prisbasbelopp.
Delvis självförsörjning
Delvis självförsörjning innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är mellan två (2) och fyra (4) prisbasbelopp. De som har en inkomst som är högre än två prisbasbelopp kan anses ha en meningsfull inkomst, men otillräcklig för att vara självförsörjande, om den är lägre än fyra prisbasbelopp.
Ej självförsörjande
Summering av låg och delvis självförsörjning. Ej självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är lägre än fyra (4) prisbasbelopp.
Självförsörjande
Självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är högre än fyra (4) prisbasbelopp.