Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Låg inkomststandard efter tid, hushållstyp, ålder, tabelluppgift, kön och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230814
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-08-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IST64
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Låg inkomststandard är ett absolut mått.
Måttet inkomststandard beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som till exempel mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg. Vid beräkningen av inkomststandard sätts familjens disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna (som ibland kallas baskonsumtionen). Hänsyn tas till familjens sammansättning (antal barn och vuxna), eftersom levnadsomkostnaderna varierar beroende på familjens storlek. I beräkningarna tas också hänsyn till att boendekostnaderna varierar mellan olika typer av kommuner.

Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala levnadsomkostnaderna, dvs. att den disponibla inkomsten är lägre än den så kallade baskonsumtionen vilket ger en inkomststandard som är lägre än 1.

Andelen är beräknad utifrån antalet helårshushåll i kommunen. Tal lägre än fem redovisas inte och det gör inte heller beräkningar baserade på tal lägre än fem.
hushållstyp
Avser hushållstyp för vuxna personer som ingår i hushållet.
ålder
0-17 år
För barn 0-17 år redovisas hushållstyp för de vuxna personer som ingår i samma hushåll som barnet tillhör.
tabelluppgift
Antal personer
Visar antalet personer som ingår i helårshushåll med låg inkomststandard.
Procent
Visar andelen personer som tillhör helårshushåll med låg inkomststandard.