Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 6091 Uppdaterad: 2019-08-21

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. åldersgrupp: Ålder 20-64 år, Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, (4)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtlliga, (4)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal bostadshushåll, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, åldersgrupp, hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8859 Uppdaterad: 2019-08-21

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. åldersgrupp: 0-18 år, 19-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Samtliga (8)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas, Samtlliga (5)
  4. tabelluppgift: Median (tkr), Antal personer, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 3. Disponibel inkomst efter Åldersgrupp, familjetyp, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3053 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. Åldersgrupp: Samtliga 20 år eller äldre, Åldern 65 år eller äldre, Åldern 85 år eller äldre, (3)
  2. familjetyp: Samtliga, Gifta/sammanboende, Ensamstående, (3)
  3. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. tabelluppgift: Antal familjer/hushåll, Median (tkr), (2)


 4. Inkomstnivå (tkr) efter typ av inkomst, tid, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9700 Uppdaterad: 2019-08-20

  1. typ av inkomst: Nettoinkomst (20-w år), Förvärvsinkomst (samtliga nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande nattbefolkning (20-64 år)), Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande dagbefolkning (20-64 år)), (4)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Medelinkomst, Medianinkomst, 20 %, 40 %, ..., Antal personer (7)