Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2748 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 2. Procentuell fördelning av hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2116 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tabelluppgift: Andel hushåll, Andel personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 3. Hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2062 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1466 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Andel hushåll, Andel personer, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 5. Hushåll efter tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2522 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Boende i hushåll, Ej boende i hushåll/uppgift saknas, Antal personer per hushåll, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 6. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 3943 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 7. Hushåll efter tabelluppgift, tid, upplåtelseform, hushållstyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 44481 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tabelluppgift: Antal, Procent efter upplåtelseform, Procent efter hushållstyp, Procent efter byggnadsperiod, (4)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)
  5. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 8. Hushåll efter tid, byggnadsperiod, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9943 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Uppgift saknas, Samtliga, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 9. Boende per hushåll efter tid, byggnadsperiod, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 6851 Uppdaterad: 2024-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. byggnadsperiod: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)
  3. tabelluppgift: Antal personer per hushåll, Hushållskvot, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 10. Hushåll efter antal barn per hushåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1862 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. antal barn per hushåll: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (7)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 11. Procentuell fördelning av hushåll efter antal barn och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1312 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)


 12. Hushåll efter tid, hushållstyp och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 3016 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 13. Hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 3909 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hushållstyp, Procent beräknad på antal barn, (2)
  4. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 14. Hushåll efter tid, upplåtelseform, barnförekomst, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 6374 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Barn i åldern 0-17 år finns i hushållet, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 15. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10247 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 16. Hushåll efter tid, hushållstyp, kön och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10146 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)


 17. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 13277 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Procent efter hushållstyp, Procent efter ålder, (2)
  4. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 85-w år (24)


 18. Hushåll efter tid, tabelluppgift, referenspersonens ålder, kön, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 88184 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. referenspersonens ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Okänd, Totalt (5)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 19. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, tabelluppgift, referenspersonens ålder, kön, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 94383 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2023 (9)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. referenspersonens ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Okänd, Totalt (5)
  6. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 20. Hushåll efter tid och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 5014 Uppdaterad: 2024-03-22

  1. tid: 1913, 1920, 1924, 1933, ..., 2023 (27)
  2. hushållsstorlek: Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, Boende per hushåll, 1 person, ..., 7+ personer (10)


 21. Boende i bostadshushåll i flerbostadshus efter tid, bostadsarea, tabelluppgift, upplåtelseform och lägenhetsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 46187 Uppdaterad: 2023-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, Antal boende per hushåll, (3)
  4. upplåtelseform: Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (3)
  5. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)


 22. Boende i bostadshushåll efter tid, hushållstyp, upplåtelseform, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 24016 Uppdaterad: 2023-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 23. Boende per bostadshushåll efter tid, hushållstyp, upplåtelseform och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 16166 Uppdaterad: 2023-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 24. Antal hushåll efter tid, kön, referenspersonens ålder, detaljerad hushållstyp och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 76032 Uppdaterad: 2024-05-16

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65 år eller äldre, Totalt (5)
  4. detaljerad hushållstyp: Ensamstående utan barn, Ensamstående med barn 0-24 år, Ensamstående med barn 25 år eller äldre, Sammanboende utan barn, ..., Totalt (10)
  5. bostadsarea: < 31 kvm, 31-40 kvm, 41-50 kvm, 51-60 kvm, ..., Totalt (21)


 25. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2842 Uppdaterad: 2023-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 26. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 2806 Uppdaterad: 2023-05-17

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Genomsnitt per hushåll, kvm, Genomsnitt per person, kvm, (2)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 27. Genomsnittlig bostadsarea, kvm efter tid, kön, referenspersonens ålder och detaljerad hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 8603 Uppdaterad: 2024-05-20

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2023 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65 år eller äldre, Totalt (5)
  4. detaljerad hushållstyp: Ensamstående utan barn, Ensamstående med barn 0-24 år, Ensamstående med barn 25 år eller äldre, Sammanboende utan barn, ..., Totalt (10)


 28. Hushåll efter tid, detaljerad hushållstyp, tabelluppgift och övergripande hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2820 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. detaljerad hushållstyp: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i hushåll, (2)
  4. övergripande hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 29. Hushåll efter tid, övergripande hushållstyp, detaljerad hushållstyp, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9452 Uppdaterad: 2023-05-24

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. övergripande hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. detaljerad hushållstyp: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 30. Bostadsbrist efter tid, referenspersonens ålder, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 3821 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 31. Bostadsbrist efter tid, detaljerad hushållstyp, tabelluppgift och övergripande hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 3283 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. detaljerad hushållstyp: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. övergripande hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 32. Bostadsbrist efter tid, bakgrund, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 2927 Uppdaterad: 2023-06-27

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 33. Segregationsindex efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3758 Uppdaterad: 2023-06-26

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. tabelluppgift: Utrikes födda, Utländsk bakgrund, Äganderätt, Bostadrätt, ..., Kön (13)