Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2017 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 2. Procentuell fördelning av hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1468 Uppdaterad: 2019-08-19

  1. tabelluppgift: Andel hushåll, Andel personer, (2)
  2. personantal: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (9)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 3. Hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1565 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 4. Procentuell fördelning av hushåll efter hushållstyp, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1053 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  2. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i hushåll, (2)
  3. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 5. Hushåll efter tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2096 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tabelluppgift: Antal hushåll, Boende i huhåll, Ej boende i hushåll/uppgift saknas, Antal personer per hushåll, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 6. Hushåll efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 1795 Uppdaterad: 2019-09-05

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i huhåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 7. Hushåll efter antal barn per hushåll och tid.

  Välj variabler: Storlek: 1600 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. antal barn per hushåll: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (7)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 8. Procentuell fördelning av hushåll efter antal barn och tid.

  Välj variabler: Storlek: 965 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. antal barn: 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt, (4)
  2. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)


 9. Hushåll efter tid, hushållstyp och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 2209 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammaboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 10. Hushåll efter tid, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 2634 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2018 (8)
  2. hushållstyp: Ensamstående, Sammaboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hushållstyp, Procent beräknad på antal barn, (2)
  4. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


 11. Hushåll efter tid, upplåtelseform, barnförekomst, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 3610 Uppdaterad: 2019-09-05

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. barnförekomst: Utan barn i åldern 0-17 år, Barn i åldern 0-17 år finns i hushållet, Totalt, (3)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende i huhåll, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 12. Segregationsindex efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4076 Uppdaterad: 2019-10-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. tabelluppgift: Arbetslösa 20-64 år, Långtidsarbetslösa, Förtidspension, Utrikes födda förvärvsarbetande, ..., Kön (32)