Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen efter ålder, tid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 4242 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. ålder: 16- år, 20-64 år, (2)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter ålder, tid och dag- och nattbefolkning.

  Välj variabler: Storlek: 2380 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)
  2. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  3. dag- och nattbefolkning: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Netto, (3)


 3. Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, näringsgren (SNI2007) och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5409 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning (16- år) efter näringsgren (SNI2007), tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 10479 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Utvinningsindustri, Livsmedelsindustri, Textil- och beklädnadsindustri, ..., Samtliga (53)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, kön, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8650 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, ålder, utbildningsnivå, typ, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 87511 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (9)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Hela befolkningen, (4)


 7. Befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder, sysselsättning och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 24016 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-59 år, ..., Samtliga (7)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 8. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 9488 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Samtliga, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-54 år, 55-64 år, ..., 20-64 år (7)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)


 9. Befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22550 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 10. Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, födelseland, vistelsetid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9994 Uppdaterad: 2020-03-10

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Hela befolkningen, (3)
  3. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-2 år, 3-4 år, ..., Samtliga (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 11. Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, kön, sektor och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7711 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, ..., Totalt (11)
  4. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 12. Befolkningen efter tid, kön, sysselsättning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 16692 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga (13)


 13. Förvärvsfrekvens efter tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 7280 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (15)


 14. Befolkningen 20-64 år efter tid, födelsevärldsdel, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5538 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 15. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, födelsevärldsdel och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3106 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. Förvärvsarbetande 16-74 år efter tid, födelsevärldsdel, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5569 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 17. Förvärvsarbetande 20-64 år födda utanför Norden efter tid, invandringsår, grund för bosättning, tabelluppgift, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8752 Uppdaterad: 2020-05-13

  1. tid: 2018, (1)
  2. invandringsår: -1984, 1985-1994, 1995-2004, 2005-2009, ..., Totalt (7)
  3. grund för bosättning: Studerande, Arbetsmarknad, Anhöriga, Flyktingar, ..., Totalt (8)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 18. Befolkningen efter tid, typ, födelselän, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 73101 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 19. Förvärvsfrekvens efter tid, födelselän, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 16666 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 20. Befolkningen efter tid, typ, utbildningsnivå, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 23776 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 21. Förvärvsfrekvens efter tid, utbildningsnivå, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5127 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial <3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 22. Befolkningen efter tid, typ, upplåtelseform, ålder, sysselsättning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8516 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  5. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 23. Förvärvsfrekvens efter tid, upplåtelseform, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 2208 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. ålder: 16-74 år, 20-64 år, 30-64 år, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Arbetskraftsflöden för förvärvsarbetande dagbefolkning (16-w år) efter tid, kön, näringsgren (SNI2007), typ av arbetskraftsflöde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 49218 Uppdaterad: 2019-12-04

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. näringsgren (SNI2007): Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  4. typ av arbetskraftsflöde: Avgångar, Nyrekryteringar, Nettoförändring, (3)
  5. tabelluppgift: Oförändrad status, Bytt företag inom kommunen, Annan kommun, Ej förvärvsarbetande, ..., Förvärvsarbetande totalt (8)


 25. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter kön, bransch och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5740 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. kön: Män (tkr), Kvinnor (tkr), Ej specificerat (tkr), Samtliga (tkr), (4)
  2. bransch: Samtliga branscher, Varuproduktion, Privat dominerad tjänsteproduktion, Offentligt dominerad tjänsteproduktion, Okänd bransch (5)
  3. tid: 1986, 1987, 1988, 1989, ..., 2018 (33)


 26. Lönesummor för arbetsställen belägna i Linköping efter tid, näringsgren, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 10692 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga näringsgrenar (17)
  3. tabelluppgift: Lönesumma (tkr), Antal kontrolluppgifter, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)


 27. Lönesummor efter tid, kön, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4095 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Samtliga, (4)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 28. Lönesummor efter tid, ålder, typ och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7303 Uppdaterad: 2019-11-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. ålder: - 15 år, 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, ..., Samtliga (10)
  3. typ: Nattbefolkning (folkbokföringsregion), Dagbefolkning (arbetsställeregion), (2)
  4. tabelluppgift: Total lönesumma (tkr), därav intjänad/utbetald i egna kommunen, därav intjänad/utbetald i annan kommun, (3)


 29. In- och utpendling efter kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11277 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. kommun: Boxholm, Finspång, Kinda, Mjölby, ..., Totalt (24)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2018 (35)


 30. In- och utpendling efter ålder, utbildningsnivå, tid, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 22467 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., Samtliga (6)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Samtliga (6)
  3. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2018 (18)
  4. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 31. In- och utpendling efter riktning, pendlingsrelation och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7566 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, (4)
  2. pendlingsrelation: Annan kommun i LA-Linköping, Kommun i LA-Norrköping, Summa inom länet, Annat län, ..., Bor och arbetar i Linköpings kommun (6)
  3. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2018 (36)


 32. In- och utpendling efter tid, tabelluppgift, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 22741 Uppdaterad: 2020-04-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. tabelluppgift: Pendlar över kommungräns, Bor och arbetar i kommunen, Totalt förvärvsarbetande, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 33. Riktad pendling efter riktning, relationskommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 100134 Uppdaterad: 2020-10-05

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. relationskommun: Upplands Väsby, Vallentuna, Österåker, Värmdö, ..., Totalt (292)
  3. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2018 (35)


 34. Riktad pendling efter riktning, relationslän och tid.

  Välj variabler: Storlek: 11315 Uppdaterad: 2020-03-26

  1. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, (4)
  2. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)


 35. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 23074 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)


 36. Förvärvsarbetande efter tid, kategori, sektor, utbildningsnivå, födelseregion och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 22626 Uppdaterad: 2020-04-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. kategori: Bosatta i Linköping (Nattbefolkning), Arbetsplats i Linköping (Dagbefolkning), (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial utbildningsnivå, Kort eftergymnasial utbildningsnivå, Lång eftergymnasial utbildningsnivå, ..., Samtliga (6)
  5. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, Hela befolkningen, (3)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Samtliga, (3)