Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Anmälda brott efter brottskod och år.

  Välj variabler: Storlek: 58541 Uppdaterad: 2024-04-12

  1. brottskod: Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot kvinna/fli, Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot man/pojke, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot kvinna/fl, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot man/pojke, ..., Totalt (628)
  2. år: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)


 2. Anmälda brott efter år, brottskod och månad.

  Välj variabler: Storlek: 180850 Uppdaterad: 2024-04-12

  1. år: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. brottskod: Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot kvinna/fli, Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot man/pojke, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot kvinna/fl, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot man/pojke, ..., Totalt (628)
  3. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)


 3. Anmälda brott efter år, brottskategori och månad.

  Välj variabler: Storlek: 4273 Uppdaterad: 2024-04-12

  1. år: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  2. brottskategori: Bedrägeribrott, Miljöbrott, Narkotikabrott, Skadegörelsebrott, ..., Totalt (11)
  3. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Hela året totalt (13)


 4. Anmälda brott efter brottskod, år och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 924061 Uppdaterad: 2023-12-06

  1. brottskod: Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen mot kvinna/fli, Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen mot man/pojke, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot kvinna/fl, Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av skjutvapen mot man/pojke, ..., Totalt (627)
  2. år: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 5. Anmälda brott efter månad, brottskategori, år och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 175575 Uppdaterad: 2023-12-06

  1. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Hela året totalt (13)
  2. brottskategori: Totalt, Bedrägeribrott, Miljöbrott, Narkotikabrott, ..., Övriga specialstraffrättsliga brott (11)
  3. år: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (5)
  4. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 6. Problemnivåer i polisens trygghetsundersökning efter år, problemområde och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 15923 Uppdaterad: 2023-12-07

  1. år: 2022, 2023, (2)
  2. problemområde: Problemindex, Utemiljö, Missbruksproblem, Utomhusstörningar, ..., Antal svarande (11)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 7. Problemnivåer i polisens trygghetsundersökning efter år, indikator och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 26814 Uppdaterad: 2023-12-06

  1. år: 2022, 2023, (2)
  2. indikator: Nedskräpning, Skadegörelse, Berusade personer, utomhus, Narkotikapåverkade personer, utomhus, ..., Antal svarande (41)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 8. Polisens trygghetsundersökning efter år, indikator och stadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 27563 Uppdaterad: 2023-12-06

  1. år: 2022, 2023, (2)
  2. indikator: Nedskräpning, Skadegörelse, Berusade personer, utomhus, Narkotikapåverkade personer, utomhus, ..., Antal svarande (41)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)