Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter tid och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 1790 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2018 (48)
  2. hustyp: Flerbostadshus, Småhus, Totalt, (3)


 2. Antal lägenheter efter tid, hustyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 3043 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)
  3. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 3. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, upplåtelseform, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 3980 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på upplåtelseform, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Specialbostäder, Övriga hus, Totalt (5)


 4. Antal lägenheter efter tid, byggnadsår och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 2922 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)


 5. Procentuell fördelning av lägenheter efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och hustyp.

  Välj variabler: Storlek: 4490 Uppdaterad: 2019-04-25

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2018 (6)
  2. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (12)
  3. tabelluppgift: Procent beräknad på hustyp, Procent beräknad på byggnadsår, (2)
  4. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Totalt, (4)