Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bilbestånd efter tabelluppgift, område och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område

Totalt 5 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230626
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-26
Källa
SCB (Bilpak). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BIL21
Fotnoter

Fotnoter

Redovisas enligt den geografiska indelning som gällt vid respektive tidpunkt. Vissa områden har gått från att vara landsbygdsområden till att bli tätorter eller höra till delar av tätorter under perioden och de tidigare egna tätorterna Jägarvallen och Tallboda har blivit stadsdelar i Linköpings tätort.