Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Befolkningsprognos efter tid, kön och ålder.

    Välj variabler: Storlek: 1846 Uppdaterad: 2019-04-09

    1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2028 (11)
    2. kön: Män, Kvinnor, (2)
    3. ålder: 0-5, 6-12, 13-15, 16-18, ..., 80-w (9)