Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3397 Uppdaterad: 2019-05-27

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Folkmängd (9)


 2. Flyttning i Linköpings kommun efter tid, tabelluppgift och område.

  Välj variabler: Storlek: 5373 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1948, 1949, 1950, 1951, ..., 2018 (71)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. område: Eget län, Annat län, Utrikes, Totalt, (4)


 3. Flyttning efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3378 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. tabelluppgift: Inflyttning, Utflyttning, Flyttningsnetto, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Födda och döda efter tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 3140 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Inflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 44816 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Utflyttade efter ålder, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 44591 Uppdaterad: 2019-04-16

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (102)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Flyttning efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 33032 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 8. Procentuell fördelning av in- och utflyttade efter tid, kön, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 28730 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 9. Flyttning efter kön, tid, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 86271 Uppdaterad: 2019-09-16

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2018 (51)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (20)


 10. Flyttning efter tid, födelselän, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 17674 Uppdaterad: 2019-10-23

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 11. Förändringar i kommunens befolkning efter tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 24951 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 1861, 1862, 1863, 1864, ..., 2018 (158)
  2. tabelluppgift: Folkmängd (dåvarande indelning), Folkmängd (nuvarande indelning), Medelfolkmängd (dåvarande indelning), Medelfolkmängd (nuvarande indelning), ..., Folkökning, procent per år (17)


 12. Civilståndsförändringar efter tid, ålder, kön och civilstånd.

  Välj variabler: Storlek: 10182 Uppdaterad: 2019-10-03

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. ålder: 0-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (16)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. civilstånd: Gifta, Skilda, Änkor/Änklingar, (3)