Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

  1. Företag och anställda efter storleksklass, typ och tid.

    Välj variabler: Storlek: 1711 Uppdaterad: 2019-04-03

    1. storleksklass: 1 - 4, 5 - 9, 10 - 49, 50 - 249, 250 - w (5)
    2. typ: antal arbetsställen, antal anställda, (2)
    3. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2018 (17)