Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Företag och anställda efter storleksklass, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2276 Uppdaterad: 2021-12-17

  1. storleksklass: 1 - 4 anställda, 5 - 9 anställda, 10 - 49 anställda, 50 - 249 anställda, 250 - w anställda (5)
  2. typ: Antal arbetsställen, Antal anställda, (2)
  3. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)


 2. Företagens och arbetsställenas dynamik efter tid, kategori, typ av förändring, storleksklass, sektor och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 19274 Uppdaterad: 2020-03-13

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. kategori: Totalt, Nya arbetsställen, Nedlagda arbetsställen, (3)
  3. typ av förändring: Totalt, Nya/Nedlagda, Avknoppning/Sammanslagning, (3)
  4. storleksklass: Totalt, 1-2 anställda, 3-9 anställda, 10-19 anställda, ..., Rörlig arbetskraft (8)
  5. sektor: Offentlig sektor, Näringslivet, Samtliga, (3)
  6. tabelluppgift: Antal arbetsställen, Antal förvärvsarbetande, (2)