Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av långtidsarbetslösa efter tid, månad, fördelningsgrund, tabelluppgift och långvarighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

fördelningsgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

långvarighet Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240613
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-06-13
Källa
Arbetsförmedlingen. Sammanställd och bearbetad av Statistikgruppen, Analys & Utredning., Linköpings kommun.
Matris
AL56
Fotnoter

Fotnoter

Beräkningarna baseras på summan av öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd. Månadsvis redovisning.
För perioden 2006-2022 avses åldersgruppen 16-64 år. Från och med 2023 avses åldersgruppen 16-65 år.
fördelningsgrund
Visar vilken grupp som beräkningarna baseras på.
fördelningsgrund
Procent av befolkningen
Visar andelen långtidsarbetslösa av befolkningen i respektive åldersklass.
Procent av arbetskraften
Visar andelen långtidsarbetslösa av arbetskraften i respektive åldersklass. Storleken av arbetskraften utgörs av summan av de inskrivna arbetslösa respektive månad och antalet förvärvsarbetande vid slutet av året två år tidigare.
Procent av inskrivna arbetslösa i gruppen
Visar andelen långtidsarbetslösa i relation till det totala antalet inskrivna arbetslösa respektive månad.
långvarighet
Utan arbete mer än 6 månader
Personer utan arbete i mer än sex månader är den kategori som brukar betraktas som att de riskerar att bli långtidsarbetslösa, eller att de (en mindre del av dem) redan är det.
Utan arbete mer än 12 månader
Personer utan arbete i mer än tolv månader är den kategori som brukar benämnas som långtidsarbetslösa. De redovisade personerna ingår även i uppgiften över antalet personer som varit utan arbete i mer än sex månader.
Utan arbete mer än 24 månader
Personer utan arbete i mer än 24 månader är den kategori som betraktas vara mycket långvarigt arbetslösa. De redovisade personerna ingår även i uppgiften över antalet personer som varit utan arbete i mer än sex månader respektive utan arbete i mer än tolv månader.