Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal inskrivna långtidsarbetslösa efter tid, månad, tabelluppgift och långvarighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

långvarighet Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240613
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-06-13
Källa
Arbetsförmedlingen. Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning., Linköpings kommun.
Matris
AL55
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna inkluderar vid arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa personer och personer i program med aktivitetsstöd. Månadsvis redovisning.
För perioden 2006-2022 avses åldersgruppen 16-64 år. Från och med 2023 avses åldersgruppen 16-65 år.
långvarighet
Utan arbete mer än 6 månader
Personer utan arbete i mer än sex månader är den kategori som brukar betraktas som att de riskerar att bli långtidsarbetslösa, eller att de (en mindre del av dem) redan är det.
Utan arbete mer än 12 månader
Personer utan arbete i mer än tolv månader är den kategori som brukar benämnas som långtidsarbetslösa. De redovisade personerna ingår även i uppgiften över antalet personer som varit utan arbete i mer än sex månader.
Utan arbete mer än 24 månader
Personer utan arbete i mer än 24 månader är den kategori som betraktas vara mycket långvarigt arbetslösa. De redovisade personerna ingår även i uppgiften över antalet personer som varit utan arbete i mer än sex månader respektive utan arbete i mer än tolv månader.