Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd efter tid, månad, typ, ålder/bakgrund och antal/procent.

  Välj variabler: Storlek: 17890 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Summa arbetslösa och program med aktivitetsstöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda, (3)
  5. antal/procent: Antal, Procent, (2)


 2. Arbetslöshet och med stöd efter tid, månad, typ och antal/procent.

  Välj variabler: Storlek: 16476 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - kvinnor, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - män, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - ungdomar 18-24 år, ..., Långtidsarbetslösa (8)
  4. antal/procent: Antal, Procent, (2)


 3. Antal arbetslösa 16-64 år efter tid, månad, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5915 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)


 4. Antal arbetslösa ungdomar respektive utrikes födda efter tid, månad, typ och ålder/bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 5575 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda 16-64 år, (2)


 5. Procentuellt arbetslösa 16-64 år efter tid, månad, typ och kön/ålder/bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 11564 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. kön/ålder/bakgrund: Män, Kvinnor, Båda könen, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda (5)


 6. Arbetslöshet efter tid, ålder, utbildningsnivå, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 6435 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 60-64 år (10)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Uppgift saknas (5)
  4. födelseland: Sverige, Annat land, (2)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, (3)


 7. Arbetslöshet efter tid, ålder, utbildningsnivå, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 6472 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 60-64 år (10)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Uppgift saknas (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, (3)


 8. Arbetslöshet efter tid, födelseland, ålder, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 3444 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. födelseland: Sverige, Annat land, (2)
  3. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 60-64 år (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, (3)


 9. Andel arbetslösa efter tid, ålder, utbildningsnivå, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 11861 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  4. födelseland: Sverige, Annat land, Samtliga, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 10. Andel arbetslösa efter tid, ålder, utbildningsnivå, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 11671 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 11. Andel arbetslösa efter tid, födelseland, ålder, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 7385 Uppdaterad: 2019-04-29

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31 (5)
  2. födelseland: Sverige, Annat land, Totalt, (3)
  3. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 12. Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd efter tid, månad, typ, ålder/bakgrund och antal/procent/kategori.

  Välj variabler: Storlek: 19862 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Summa arbetslösa och program med aktivitetsstöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda, (3)
  5. antal/procent/kategori: Antal, Procent av befolkningen, Procent av arbetskraften, (3)


 13. Arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd 16-64 år efter tid, månad, antal/procent, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 13458 Uppdaterad: 2019-09-12

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. antal/procent: Antal, Procent av befolkningen, Procent av arbetskraften, (3)
  4. typ: Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, Öppet arbetslösa, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)