Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd efter tid, månad, typ, ålder/bakgrund och antal/procent.

  Välj variabler: Storlek: 19299 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Summa arbetslösa och program med aktivitetsstöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda, (3)
  5. antal/procent: Antal, Procent, (2)


 2. Arbetslöshet och med stöd efter tid, månad, typ och antal/procent.

  Välj variabler: Storlek: 17743 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - kvinnor, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - män, Arbetslösa och med aktivitetsstöd och med stöd - ungdomar 18-24 år, ..., Långtidsarbetslösa (8)
  4. antal/procent: Antal, Procent, (2)


 3. Antal arbetslösa 16-64 år efter tid, månad, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6518 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)


 4. Antal arbetslösa ungdomar respektive utrikes födda efter tid, månad, typ och ålder/bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 6117 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda 16-64 år, (2)


 5. Procentuellt arbetslösa 16-64 år efter tid, månad, typ och kön/ålder/bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 12599 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Arbete med stöd, (3)
  4. kön/ålder/bakgrund: Män, Kvinnor, Båda könen, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda (5)


 6. Arbetslöshet efter tid, ålder, utbildningsnivå, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 24131 Uppdaterad: 2020-05-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  4. födelseland: Sverige, Annat land, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, Totalt, Summa öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (5)


 7. Arbetslöshet efter tid, ålder, utbildningsnivå, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 24298 Uppdaterad: 2020-05-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, Totalt, Summa öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (5)


 8. Arbetslöshet efter tid, födelseland, ålder, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 14342 Uppdaterad: 2020-04-17

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. födelseland: Sverige, Annat land, Totalt, (3)
  3. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Övriga, Totalt, Summa öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (5)


 9. Andel arbetslösa efter tid, ålder, utbildningsnivå, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 14380 Uppdaterad: 2020-05-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  4. födelseland: Sverige, Annat land, Samtliga, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 10. Andel arbetslösa efter tid, ålder, utbildningsnivå, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 14150 Uppdaterad: 2020-05-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, Totalt (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 11. Andel arbetslösa efter tid, födelseland, ålder, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 8978 Uppdaterad: 2020-04-17

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. födelseland: Sverige, Annat land, Totalt, (3)
  3. ålder: 18-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 18-64 år (11)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslös, Program med aktivitetsstöd, Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, (3)


 12. Öppet arbetslösa efter tid, ålder, tabelluppgift, kön och anmälningstidens längd.

  Välj variabler: Storlek: 10923 Uppdaterad: 2020-04-28

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. ålder: 18-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 18-64 år (10)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. anmälningstidens längd: 0-3 månader, 4-6 månader, 7-12 månader, Mer än 12 månader, Totalt (5)


 13. Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd efter tid, månad, typ, ålder/bakgrund och antal/procent/kategori.

  Välj variabler: Storlek: 21644 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. typ: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Summa arbetslösa och program med aktivitetsstöd, (3)
  4. ålder/bakgrund: 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, Utrikes födda, (3)
  5. antal/procent/kategori: Antal, Procent av befolkningen, Procent av arbetskraften, (3)


 14. Arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd 16-64 år efter tid, månad, antal/procent, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 14840 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2020 (12)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. antal/procent: Antal, Procent av befolkningen, Procent av arbetskraften, (3)
  4. typ: Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, Öppet arbetslösa, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 15. Antal nyanmälda lediga platser efter tid, månad och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4099 Uppdaterad: 2020-09-14

  1. tid: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  2. månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. tabelluppgift: Nyanmälda under månaden, Årstakt, (2)