Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 7097 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 2. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 7065 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 3. Befolkningen efter tid, utskottsområde, utbildningsnivå, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 64632 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (21)


 4. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 7440 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 7538 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, utskottsområde, utbildningsnivå, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 86992 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 30-64 år (21)


 7. Antal och andel behöriga 16-åringar till gymnasiets yrkesprogram efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 5375 Uppdaterad: 2023-06-15

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)