Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsomått för befolkningen efter tid, födelseland, utskottsområde, ohälsomått, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 57601 Uppdaterad: 2024-06-04

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)