Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Belopp för ekonomiskt bistånd efter tid, omfattning, utskottsområde, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

omfattning

Totalt 3 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230613
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-13
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSEB35
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgiifterna avser personer 18 år eller äldre.
Uppgifter saknas för 2019.

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
omfattning
Visar antalet månader under året som personen har erhållit ekonomiskt bistånd.
omfattning
1-9 månader
Har haft ekonomiskt bistånd 1-9 månader under året.
10-12 månader
Har haft ekonomiskt bistånd 10-12 månader under året.
Totalt
Har haft ekonomiskt bistånd under året.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
tabelluppgift
Summerat biståndsbelopp, mnkr
Visar det summerade beloppet för det utbetalda ekonomiska biståndet under året uttryckt i miljoner kronor.
Medel, tkr
Visar medelbeloppet per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året.
Median, tkr
Visar medianen per person uttryckt i tusentals kronor för det utbetalda ekonomiska biståndet under året.
Antal personer
Visar antalet personer som har haft ekonomiskt bistånd någon gång under året.