Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, utbildningsnivå, utskottsområde, tabelluppgift, kön och standardnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

standardnivå

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSIS07
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Självförsörjning för personer boende i Linköping utifrån prisnivå. För att betraktas som självförsörjande krävs det att personens sammanräknade förvärvsinkomst uppgår till minst fyra (4) prisbasbelopp. Det motsvarade 2020 en årlig bruttoinkomst på 189 200 kronor eller 15 767 kronor per månad. I den sammanräknade förvärvsinkomsten inkluderas löneinkomst från både anställning och företagande, samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte.
Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
standardnivå
Nivåindelningen är skapad utifrån inkomstens nivå i förhållande till prisbasbeloppet respektive år.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utb.
Avser eftergymnasial utbildning som är kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utb.
Avser eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
tabelluppgift
Procent
Procent beräknad inom respektive kön.
standardnivå
Ej självförsörjande
Ej självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är lägre än fyra (4) prisbasbelopp.
Självförsörjande
Självförsörjande innebär att den sammanräknade förvärvsinkomsten är högre än fyra (4) prisbasbelopp.