Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, utskottsområde, ålder, kön och huvudsaklig inkomstkälla.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

utskottsområde

Totalt 9 Valda

Sök

ålder

Totalt 60 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

huvudsaklig inkomstkälla

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230613
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-13
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GUTSIS05
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Geografiska utskott har funnits under lång tid i Linköpings kommun, men dess geografiska indelning har förändrats flera gånger. Den senaste förändringen i utskottsindelningen gjordes 2018, och sedan dess är Linköpings kommun indelad i sju geografiska utskott.
Materialet har sekretessgranskats. Låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal.
utskottsområde
Utskott Nord
Omfattar de norra och centrala delarna av staden Linköping.
Utskott Väst
Omfattar de västra delarna av staden Linköping.
Utskott Syd
Omfattar de södra delarna av staden Linköping.
Utskott Vreta Kloster
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vreta Kloster i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Ljungsbro och Berg.
Utskott Valkebo
Omfattar de i stort sett de gamla kommundelarna Norra och Södra Valkebo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Malmslätt, Nykil och Vikingstad.
Utskott Vårdnäs
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Vårdnäs i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Sturefors, Skeda Udde, Brokind och Bestorp.
Utskott Åkerbo
Omfattar de i stort sett den gamla kommundelen Åkerbo i Linköpings kommun. Innehåller bland annat tätorterna Linghem, Ekängen, Bankekind och Askeby.
huvudsaklig inkomstkälla
Förvärvsarbete
Avser dem som har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete, utom dem som enligt en modellbaserad bedömning av aktivitet (RAKS) har låg löneinkomst.
Låg löneinkomst
Låg löneinkomst omfattar personer som har så låg löneinkomst att de inte betraktas som förvärvsarbetande eller att de inte var förvärvsarbetande i november, exempelvis beroende på att de har varit säsongsarbetande. I de fall där löneinkomsten är lägre än ersättning i form studiemedel betraktas personerna som studerande.
Studerande
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster kopplade till studier.
Studerande barn 16 och 17 år gamla inkluderas inte i denna post, utan de finns i första hand i saknar inkomst eller till mindre del i låg löneinkomst.
Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från arbetslöshetsersättning eller inkomster från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ekonomiskt bistånd
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från individualiserad inkomst från ekonomiskt bistånd.
Sjuk eller vård av barn/anhörig
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjukpenning eller inkomster kopplade till arbetsskada eller rehabilitering samt inkomster från föräldraledighet eller inkomst kopplad till vård av närstående.
Förtids- eller ålderspensionär
Avser dem som har sina huvudsakliga inkomster från sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare benämnd förtidspension) eller från åldersrelaterad pension.
Saknar inkomst
Avser personer i åldern 16-74 år som saknar registrerad inkomst.