Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 4989 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 19116 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, Gini-koefficient, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 3. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, utskottsområde, tabelluppgift och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 24928 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 4. Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 17291 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 5. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 24744 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. byggnadsår: -1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 6. Disponibel inkomst efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift och bostadsarea.

  Välj variabler: Storlek: 17320 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)
  5. bostadsarea: < 40 kvm, 41-70 kvm, 71-100 kvm, 101-130 kvm, ..., Totalt (8)


 7. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, typ, utskottsområde, sysselsättningsstatus, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12541 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 8. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, typ, utskottsområde, sysselsättningsstatus, tabelluppgift, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 21116 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 9. Förvärvsinkomst för befolkningen efter tid, typ, kön, utskottsområde, tabelluppgift, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 78072 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. tabelluppgift: Median, tkr, Antal personer, (2)
  6. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga personer med förvärvsinkomst, (2)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 10. Nettoinkomst för personer 20 år eller äldre efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6028 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 11. Inkomstöversikt efter tid, kön, utskottsområde, inkomsttyp, tabelluppgift och inkomstmått.

  Välj variabler: Storlek: 16153 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. inkomsttyp: Förvärvsinkomst, Nettoinkomst, Disponibel inkomst, (3)
  5. tabelluppgift: Tkr, Andel (%) av männens nivå, Antal personer/hushåll, (3)
  6. inkomstmått: Medianinkomst, Medelinkomst, (2)


 12. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, utskottsområde, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 17293 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar annan kommun i länet, ..., Totalt (6)


 13. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, kön, utskottsområde, pendlingsinformation och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 91690 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar över kommungräns, Totalt (5)
  6. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (10)


 14. Summerad arbetsinkomst (milj, kr) efter tid, typ, kön, utskottsområde, pendlingsinformation och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 35065 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettoskillnad, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma utskottsområde, Pendlar till annan del av kommunen, Summa bor och arbetar i kommun, Pendlar över kommungräns, Totalt (5)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)


 15. Befolkningen efter tid, utskottsområde, ålder, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 156769 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 16. Självförsörjande utifrån prisnivå efter tid, utskottsområde, ålder, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 215851 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Totalt, (3)


 17. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, födelseland, utskottsområde, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 16394 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Totalt, (3)


 18. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, utbildningsnivå, utskottsområde, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 27735 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utb., Gymnasial utb., Kort eftergymnasial utb., Lång eftergymnasial utb., ..., Totalt (6)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Totalt, (3)


 19. Självförsörjande i åldern 20-64 år utifrån prisnivå efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 20271 Uppdaterad: 2023-06-12

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. standardnivå: Ej självförsörjande, Självförsörjande, Totalt, (3)


 20. Ekonomisk standard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, kön och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 9721 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 21. Ekonomisk standard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 11583 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 22. Ekonomisk standard efter tid, förekomst av barn 0-17 år, utskottsområde, tabelluppgift, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 24511 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. förekomst av barn 0-17 år: Hushåll med minst ett (1) barn i åldern 0-17 år, Hushåll utan barn i åldern 0-17 år, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  6. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 23. Ekonomisk standard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 12865 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 24. Ekonomisk standard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, födelseland och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 9782 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 25. Ekonomisk standard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, utbildningsnivå och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 15025 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Totalt, (4)


 26. Låg inkomststandard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 5285 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2021, (1)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 27. Låg inkomststandard efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 6016 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2021, (1)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Utrikes totalt (11)


 28. Ekonomiskt bistånd efter tid, kön, utskottsområde, tabelluppgift, omfattning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 25080 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2020, 2021, (3)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Summa 1-12 månader, Har ej fått socialbidrag, Totalt (5)
  6. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt 18-w år (5)


 29. Ekonomiskt bistånd efter tid, födelseland, utskottsområde, tabelluppgift, omfattning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 25013 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2020, 2021, (3)
  2. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Summa 1-12 månader, Har ej fått socialbidrag, Totalt (5)
  6. ålder: 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-w år, Totalt 18-w år (5)


 30. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, utskottsområde, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 4754 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2020, 2021, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 31. Belopp för ekonomiskt bistånd efter tid, omfattning, utskottsområde, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9548 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2020, 2021, (3)
  2. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 32. Belopp för ekonomiskt bistånd efter tid, upplåtelseform, utskottsområde, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 33985 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2020, 2021, (3)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. tabelluppgift: Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr, Antal personer, (4)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)