Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, ålder, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6725 Uppdaterad: 2022-05-30

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 14358 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 12296 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (10)


 4. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 5630 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, födelseland, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 71345 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9252 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Total (5)


 7. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10227 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Sverige, Norden, Övriga Europa, Övriga världen, ..., Totalt (6)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Total (5)


 8. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, typ, kön, utskottsområde, sysselsättningsstatus och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 10241 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 9. Befolkningen efter tid, typ, utskottsområde, ålder, sysselsättningsstatus och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 16313 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Totalt utrikes födda (11)


 10. Befolkningen efter tid, typ, sysselsättningsstatus, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 29813 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 11. Befolkningen 20-64 år efter tid, kön, utskottsområde, sysselsättningsstatus och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8387 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 12. Befolkningen 20-64 år efter tid, födelseland, utskottsområde, sysselsättningsstatus och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8313 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 13. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, kön, utskottsområde och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 4353 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 14. Förvärvsfrekvens efter tid, utskottsområde, ålder och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 6125 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Totalt utrikes födda (11)


 15. Förvärvsfrekvens efter tid, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8787 Uppdaterad: 2022-05-31

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 16. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5142 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 17. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5172 Uppdaterad: 2022-06-01

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 18. Pendling över kommungräns efter tid, utskottsområde, riktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 6575 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, Totalt över kommungräns, (3)


 19. Riktad pendling inom kommunen efter tid, utpendlingsutskottsområde, kön och inpendlingsutskottsområde.

  Välj variabler: Storlek: 7627 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utpendlingsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. inpendlingsutskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)


 20. Riktad pendling inom länet över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 15544 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Länet totalt (14)


 21. Riktad pendling över kommungräns efter tid, riktning, utskottsområde, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 22565 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Total (23)


 22. Förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, typ, kön och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 12001 Uppdaterad: 2022-06-02

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma områdestyp, Pendlar annat utskott i kommunen, Ospecificerat/växlande område, ..., Pendlar totalt (7)


 23. Pendlingsavstånd efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde, tabelluppgift, kön och pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 56315 Uppdaterad: 2022-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 24. Medelavstånd (km) mellan bostad och arbetsplats efter tid, typ, pendlingsrelation, utskottsområde och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8089 Uppdaterad: 2022-06-07

  1. tid: 2018, 2019, 2020, (3)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. pendlingsrelation: Inom kommunen, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)