Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, utskottsområde, ålder, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 7320 Uppdaterad: 2023-04-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  4. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 17976 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 3. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 14548 Uppdaterad: 2023-04-17

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Totalt (10)


 4. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 6455 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, födelseland, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 94020 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  7. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)


 6. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 11184 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, Nettopendling, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Total (5)


 7. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12313 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Sverige, Norden, Övriga Europa, Övriga världen, ..., Totalt (6)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Total (5)


 8. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, typ, kön, utskottsområde, sysselsättningsstatus och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 12454 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 9. Befolkningen efter tid, typ, utskottsområde, ålder, sysselsättningsstatus och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 20514 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Totalt utrikes födda (11)


 10. Befolkningen efter tid, typ, sysselsättningsstatus, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 38517 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  4. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 11. Befolkningen efter tid, utskottsområde, ålder, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 187310 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 12. Befolkningen 20-64 år efter tid, kön, utskottsområde, sysselsättningsstatus och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10161 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 13. Befolkningen 20-64 år efter tid, födelseland, utskottsområde, sysselsättningsstatus och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 10045 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 14. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, kön, utskottsområde och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 4838 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 15. Förvärvsfrekvens efter tid, utskottsområde, ålder och födelsevärldsdel.

  Välj variabler: Storlek: 7160 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 20-64 år, 16-74 år, (2)
  4. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, EU utom Norden, Övriga Europa, ..., Totalt utrikes födda (11)


 16. Förvärvsfrekvens efter tid, utskottsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10709 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 17. Förvärvsfrekvens efter tid, utskottsområde, ålder, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 103147 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 18. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, kön och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5855 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 19. Förvärvsfrekvens för personer i åldern 20-64 år efter tid, utskottsområde, födelseland och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 5885 Uppdaterad: 2023-06-13

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  3. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 20. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, ålder, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 132396 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)


 21. Förvärvsarbetande efter tid, typ, utskottsområde, ålder, kön och sektor.

  Välj variabler: Storlek: 130273 Uppdaterad: 2023-06-09

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. utskottsområde: Utskott Nord, Utskott Väst, Utskott Syd, Utskott Vreta Kloster, ..., Hela kommunen (9)
  4. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt 16-74 år (60)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)